Miscea

by Miscea

Miscea je první, multifunkční bezdotykový senzorový vodovodní a dávkovací systém na světě, který umožňuje mytí rukou s použitím vody, mýdla a dezinfekce v jednom jediném kohoutku. Systém Miscea umožňuje nastavit bezdotykově teplotu vody, dávkovat mýdlo a dezinfekci. Baterie Miscea mají variantu do koupelny i do kuchyně.

Miscea Brožury

Chcete inspiraci? Stáhněte si brožury Miscea.

Miscea Classic EN

Miscea Kitchen EN

Miscea Light EN

Faktura (pouze v NL)