Záruka/pozáruční servis - Zákaznický servis

Vrácení zboží a záruka

Na prodávané výrobky poskytuje CitroenAir záruku na jakost v délce 1 roku od dodání.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatným používáním, špatnou montáží, běžným opotřebením, použitím nevhodného spotřebního materiálu nebo nesprávnou údržbou, pokud za výše uvedené nenese odpovědnost společnost CitroenAir.

Jakékoliv vady musí být oznámeny okamžitě po zjištění, jinak je dodávka považována za bezvadnou. Kupující musí poskytnout společnosti CitroenAir nezbytně nutnou dobu a příležitost vady odstranit. Společnost CitroenAir zvolí, zda vadné položky nahradí či je opraví nebo na základě předchozího písemného souhlasu zapojí třetí stranu, která to udělá. Nahrazené položky musí být poslány zpět do společnosti CitroenAir.

(Koroze a změna barvy nerezových součástí, jenž jsou výsledkem vystavení výrobku nevlídným podmínkám životního prostředí či nevhodným chemikáliím nebo čistícím prostředkům (např. chlór, sůl), se nepovažují za vady materiálu či výrobní vady a za těchto podmínek neplatí žádná výslovná ani odvozená záruka).

Omezení záruky

Kupující má právo po společnosti CitroenAir požadovat náhradu formou opravy či výměny (dle uvážení CitroenAir) vadných výrobků či jejich částí, které jsou v záruce. Společnost CitroenAir také nese náklady spojené s vrácením vadných výrobků či jejich částí do společnosti CitroenAir. Záruka společnosti CitroenAir uvedená výše se nevztahuje na škodu způsobenou vandalismem. Žádná další náhrada není možná (včetně, ale nikoli pouze náhrady škody, jenž jsou způsobeny neodborným zásahem, náhrady za ztrátu zisku, tržeb, zranění osob či újmy na majetku nebo jiné další doprovodné a následné ztráty).

Pozáruční servis

Abychom vám, našim zákazníkům, poskytli co nejlepší služby, jsme v kontaktu s firmou SAMMARK z Bratislavy, která zajišťuje pozáruční servis elektrických osoušečů Mediclinics, Dyson atd.

Kontakt:

SAMMARK o.z.
Karloveská 6C
020 30 Bratislava
Tel. +421 (0)902 865 506, (0)903 396 221
Email: servis@sammark.sk
www.sammark.sk
PO-PÁ: 9:00 - 18:00h

spokojnost

viac objednavok

Jakub Novak
12 Feb 2021

10 / 10
Faktura (pouze v NL)