Ochrana osobních údajů - Zákaznický servis

Všeobecné podmínky/Ochrana údajů

Citroen-Air B.V. Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které od Vás společnost Citroen-Air B.V. obdrží, to znamená údaje, které nám poskytnete, když nám zavoláte, pošlete email, zašlete WatsApp zprávu nebo jinou textovou zprávu, použijete náš online chat, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru nebo vyplníte kontaktní formulář na našich webových stránkách či navštívíte naše webové stránky.

Na co používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme, abychom se s vámi spojili, zabývali se vaším dotazem či žádostí nebo s vámi uzavřeli smlouvu. Zpracování těchto údajů nám umožňuje zpracovat váš dotaz nebo požadavek. Tyto osobní údaje jsou nezbytné také v případě uzavření smlouvy.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Společnost Citroen-Air B.V. nebude uchovávat vaše osobní údaje delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou vaše osobní údaje shromažďovány. Pokud s Vámi neuzavřeme smlouvu, nebudeme vaše osobní údaje uchovávat déle než jeden rok. Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, uložíme vaše osobní údaje po dobu pěti let ode dne, kdy přestanou platit vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy. Pokud jste si u nás objednali zboží, uložíme vaše osobní údaje po dobu sedmi let, počínaje dnem doručení zboží. Po uplynutí této doby smažeme vaše osobní údaje z našich systémů.

Předání vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nutné k vyřešení vašeho dotazu, žádosti nebo k uzavření smlouvy s vámi nebo ke splnění zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje předáme poskytovatelům platebních služeb, doručovacích služeb, účetním, společnosti Intrum Justitia, Kioh a zástupci společnosti Citroen-Air B.V. v České republice. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám.

Osobní údaje získané od třetích stran

Naši dodavatelé jsou někdy kontaktováni přímo. V tom případě nám předají jméno a telefonní číslo osoby, která je kontaktovala, abychom se s touto osobou mohli spojit.

Vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů

Máte právo:

• na přístup ke svým osobním údajům,
• nechat své osobní údaje opravit, pozměnit nebo vymazat,
• omezit zpracování vašich osobních údajů a
• získat své osobní údaje v elektronickém formátu.

Odmítnutí zpracování vašich osobních údajů

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste nám dříve dali souhlas ke zpracování vašich osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje pak vymažeme v rozsahu, v jakém je to možné podle zákona.

Stížnost týkajících se zpracování vašich osobních údajů

Pokud máte pocit, že jsou vaše práva porušována, můžete podat stížnost u příslušného orgánu dohledu. V Nizozemsku je kontrolním orgánem pro ochranu osobních údajů Nizozemský úřad pro ochranu údajů.

Osobní údaje, které sdílíte při návštěvě našeho webu: Soubory cookies

Při návštěvě našich webových stránek do vašeho zařízení instalujeme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které obsahují vaše osobní nastavení pro určitý web, stejně jako informace o zařízení, které používáte (smartphone, počítač či tablet). Tyto textové soubory jsou společně s našimi stránkami odesílány do vašeho zařízení a tam uloženy.

Prohlášení – cookies

Používáme jak funkční, tak analytické cookies. Funkční cookies sledují obecné informace ohledně návštěv stránek, například, které naše stránky jsou nejnavštěvovanější a jak návštěvníci procházejí naše stránky. Tato data se ukládají a zpracovávají pouze interně. Používají se pro statistické analýzy chování návštěvníků. Tyto informace nám umožňují neustále zlepšovat naše webové stránky. Cookies používáme také k usnadnění pohybu zákazníka na našem internetovém obchodu, cookies usnadňují přihlášení a pamatují si vaše nastavení a preference. Cookies můžete vypnout v nastavení vašeho prohlížeče. Pouze vy mažete cookies, protože jsou instalovány ve vašem zařízení, ne u nás.

Google Analytics
Když navštívíte naše webové stránky, cookie od americké společnosti Google je nainstalována do vašeho zařízení. Tato cookie je součástí služby Analytics (webová analytika). Tuto službu využíváme ke sledování a přijímání zpráv o používání našich webových stránek. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Odsouhlasili jsme, že Google může tyto informace použít pro své další služby. Informace shromažďované společností Google jsou anonymní tak, jak je to jen možné. Vaše IP adresa není sdílena. Tyto informace jsou společností Google převedeny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Smartsupp
Citroen-Air B.V. používá aplikaci Smartsupp pro live chat. Pokud sdílíte informace v rámci online chatu nebo ve formuláři pro chat, tyto informace budou také uloženy na serverech Smartsupp. Společnost Citroen-Air B.V. má přístup k vašim osobním údajům, které byly shromážděny prostřednictvím aplikace Smartsupp live chat na webových stránkách Citroen–Air B.V. a může je zpracovávat. Technické informace: při používání aplikace Smartsupp live chat, může tato aplikace shromažďovat určitá technická data, jako jsou IP adresa, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, přibližná poloha atd. Technické informace uložené v souborech cookies budou použity pouze k zajištění správného fungování služeb Smartsupp.

YouTube

Naše webové stránky využívají k zobrazování videí YouTube. YouTube může instalovat cookies ve vašem zařízení při prohlížení těchto videí. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito cookies. Další informace o Youtube cookies naleznete na této adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

Odkazy na sociální média

Naše webové stránky odkazují na tato sociální média: Twitter, YouTube, a
LinkedIn. Tlačítka sociálních médií na našich webových stránkách odkazují na náš firemní účet na každé z těchto sociálních sítí. Kliknutím na tlačítko automaticky odesíláte své osobní údaje na tyto sociální média. Tato sociální média mají své zásady ochrany osobních údajů, které naleznete zde:
Twitter: twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Kontaktní údaje

Citroen-Air B.V.
Bram De Geus
Postbus 413
3900 AK Veenendaal
+31 (0)318 59 29 30
info@citroenair.nl

Tento kontakt využijte v případě žádosti o přístup, opravu, změnu, vymazání, omezení zpracování či přenos vašich osobních údajů, v případě, že chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Vaše žádost bude zpracována do jednoho měsíce.

Změny v ochraně osobních údajů

Citroen-Air B.V. si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Sledujte naše stránky ohledně nejnovější verze našich zásad ochrany osobních údajů.

Faktura (pouze v NL)