Vyloučení odpovědnosti - Zákaznický servis

Všeobecné podmínky/Ochrana údajů

Na stránky www.citroenair.cz se vztahují podmínky v tomto prohlášení.

Návštěvou těchto stránek a/či využíváním informací získaných na těchto stránkách nebo díky těmto stránkám souhlasíte s platností tohoto prohlášení. V případě rozporu mezi tímto prohlášením a podmínkami specifických výrobků a služeb, jež si zákazník objedná přes tyto stránky, mají podmínky výrobků a služeb přednost.

Využití stránek CitroenAir

Informace na těchto stránkách mají pouze informační charakter. Z informací na těchto stránkách neplynou žádná práva. Přestože CitroenAir s náležitou péčí sleduje a spravuje tyto stránky, využívá spolehlivých zdrojů, negarantuje správnost, kompletnost a aktuálnost poskytovaných informací. Stejně tak CitroenAir negarantuje nepřetržitou funkčnost stránek či jejich bezchybnost. CitroenAir přímo odmítá jakoukoliv odpovědnost, co se týče správnosti, kompletnosti, aktuálnosti informací poskytovaných těmito stránkami a jejich nepřetržité dispozice.

Informace, výrobky a služby třetích stran

V případě, že CitroenAir poskytuje odkaz na webové stránky třetí strany, neznamená to, že doporučuje služby nebo výrobky nabízené na těchto stránkách. CitroenAir nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah a dostupnost stránek vztahujících se či odkazujících se na tyto stránky. Používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko. CitroenAir detailně neposuzuje správnost, aktuálnost či kompletnost takovýchto stránek.

Využívání informací

CitroenAir si za všech okolností zachovává právo na duševní vlastnictví a ostatní práva vztahující se ke všem informacím poskytovaným na nebo díky těmto stránkám (včetně všech textů, grafiky a log). Nikdo nesmí bez písemného souhlasu CitroenAir či zákonného souhlasu vlastníka kopírovat či jinak zveřejňovat, distribuovat nebo reprodukovat informace z těchto stránek. Informace na těchto stránkách mohou být vytištěny a/nebo staženy pro osobní potřebu.

Změny

CitroenAir si zachovává právo kdykoliv měnit informace poskytované na těchto stránkách včetně znění tohoto prohlášení bez předchozího oznámení. Doporučujeme navštěvovat tyto stránky pravidelně a kontrolovat, zda se nezměnily informace poskytované na těchto stránkách včetně znění tohoto prohlášení.

Uplatnění práva

Tyto stránky a prohlášení se řídí právem Nizozemí. Všechny spory na základě nebo ve spojitosti s tímto prohlášením budou předloženy výhradně oprávněnému soudu v Nizozemí.

Zákaznický servis v NL: +31 318 59 29 30
Zákaznický servis v CZ: +420 792 304 540 (info@citroenair.cz)
Od pondělí do pátku 8.30-17.00h

citroenair.cz vám přináší společnost:
CitroenAir BV
Kazemat 15
3905 NR Veenendaal
Nizozemsko
E-Mail: info@citroenair.eu

Management
Bram de Geus

Společnost registrována v Utrechtu pod číslem: 30185015

Daňové identifikační číslo: NL 8112.84.244.B01

Odpovědnost za obsah CitroenAir BV: Bram de Geus

Faktura (pouze v NL)